Truyện vô cùng hài hước cưới tét miệng

Xem bói đúng phết đấy các bạn ạ!

Hồi bé thầy bói bảo : "Lớn lên sẽ theo nghiệp cầm phấn!". Cứ ngỡ theo nghiệp Giáo viên ai dè trông xe hội chợ.

Thầy bói bảo : "Sau này một tay đưa Đất nước vào Khuôn khổ". Cứ ngỡ sẽ thành Thủ tướng, Bộ trưởng, Chính trị gia... Hoá ra sau đi đóng gạch làm lò...

Thầy bói bảo : "Tướng này về sau Uy lực hơn người, hàng ngày đè đầu vít cổ thiên hạ không ai cưỡng lại!". Cứ tưởng tầm thường cũng phải làm đến quan huyện quan xã, ai dè theo nghề Thợ cạo...

Thầy bói bảo : "Lớn lên sẽ có công việc sáng loà!". Cứ tưởng sẽ thành Minh tinh Sân khấu hoá ra sau theo nghiệp Thợ hàn....
Truyện vô cùng hài hước cưới tét miệng

ĐÂU CŨNG ĐƯỢC
- Anh nói là yêu tôi nhưng thực ra anh chỉ muốn lên giường với tôi thôi!
- Không.. Không. ...Anh không nghĩ thế!
- Vậy anh nghĩ gì? .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Anh nghĩ không nhất thiết phải là giường.
Ở đâu cũng được!
Và bây giờ thì ..ở chỗ này cũng được......
ST.

Nhận xét