Những câu nói hay ý nghĩa về phụ nữ

Những câu nói hay ý nghĩa về phụ nữ, Bí quyết hạnh phúc của người phụ nữ là tự tìm cái vui trong bổn phận. ( Dr. Auton ).
Những câu nói hay ý nghĩa về phụ nữ

Phụ nữ bao giờ cũng yêu vì tài trước khi yêu vẻ bề ngoài. ( Banzac )

Im lặng đem đến cho người phụ nữ sự kính nể.Nhận xét