Truyền thống chuông Giáng sinh

Chuông Giáng sinh vàng!

Bells, đặc biệt là Church Bells, có truyền thống gắn liền với Giáng sinh trong một thời gian dài. Trong các nhà thờ Anh giáo và Công giáo, ngày nhà thờ bắt đầu lúc hoàng hôn, vì vậy bất kỳ dịch vụ nào sau đó là dịch vụ đầu tiên trong ngày. Vì vậy, một dịch vụ vào đêm Giáng sinh sau khi mặt trời lặn theo truyền thống là dịch vụ đầu tiên của ngày Giáng sinh! Trong các nhà thờ có Chuông hoặc Chuông, Họ thường rung để báo hiệu sự bắt đầu của dịch vụ này.
Truyền thống chuông Giáng sinh
Trong một số nhà thờ ở Anh , truyền thống là tiếng chuông lớn nhất trong nhà thờ rung lên bốn lần trong giờ trước nửa đêm và sau đó vào lúc nửa đêm tất cả các chuông đều rung chuyển trong lễ kỷ niệm.

Trong Giáo hội Công giáo, Giáng sinh và Phục sinh là những lần duy nhất Thánh lễ được phép tổ chức vào nửa đêm. Đó là truyền thống mà ở cả hai nửa đêm Thánh Lễ, nhà thờ và chuông thờ quá nhiều trong nhiều trường hợp được rung trong khi linh mục nói rằng "Gloria" (Gloria trong excelsis Deo).

Có một Thánh Lễ lúc nửa đêm vào dịp Giáng sinh bắt đầu trở lại nhà thờ đầu tiên, khi người ta tin rằng Chúa Giêsu được sinh ra vào lúc nửa đêm, mặc dù chưa bao giờ có bằng chứng nào về điều này! Rất nhiều Giáo hội có dịch vụ nửa đêm vào đêm Giáng sinh, mặc dù không phải nhà thờ nào cũng có một khối lượng hay hiệp thông như một phần của dịch vụ.

Ở nhiều nước Công giáo như Pháp , Tây Ban Nha và Ý , dịch vụ hàng đêm nửa đêm là rất quan trọng và mọi người cố gắng đi đến một dịch vụ.

Trong thời Victoria, nó đã rất thời trang để đi hát carol với chuông nhỏ để chơi các giai điệu của carol. Đôi khi sẽ chỉ có tiếng chuông và không hát! Chuông rung chuông vẫn phổ biến hiện nay.

Nhận xét